<div "="">

دسیل گلوکوزاید، سدیم گلوکونات، اولئیک اسید، متیل ایزوتیازولین و متیل کلرو ایزوتیازولینون 1.5 درصد، سدیم کربنات، سیتریک اسید، سدیم سیترات، رنگ مجاز آرایشی بهداشتی و آب دیونیزه