رفتن به محتوای اصلی

رژیم غذایی گیاهخواری

عده ای از مردم به دلایل مختلف به گیاهخواری روی می آورند، از عقاید مذهبی گرفته تا دلایل اقتصادی و یا توجه به سلامت و كاهش وزن و احترام به حقوق حیوانات. این دلایل موجب میشود كه گروه های مختلفی…