فواید‌ ‌دانه ی چیا،‌ ‌چگونگی‌ ‌مصرف‌ ‌و‌ ‌عوارض‌ ‌جانبی‌‌ ‌آن‌ ‌

دانه ی چیا از گیاه چیا به دست می‌آید. فواید‌ ‌دانه ی چیا بسیار زیاد است و از گیاه‌های بومی مكزیك و گوآتمالاست كه گرمسیر و برای رشد این گیاه بسیار مناسب‌اند. دانه‌ی چیا هم خواص درمانی دارد و هم مغذی است و طی سال‌های اخیر استفاده از آن افزایش پیدا كرده است. دانه‌ی چیا …

فواید‌ ‌دانه ی چیا،‌ ‌چگونگی‌ ‌مصرف‌ ‌و‌ ‌عوارض‌ ‌جانبی‌‌ ‌آن‌ ‌ مطالعه بیشتر

زمان مطالعه: 6 دقیقه