رفتن به محتوای اصلی

رستوران مهر میترا شعبه 2

تهران، نیاوران، جماران، خیابان سبزی، پلاک 16

۰۲۱۲۲۲۸۲۶۱۳ , ۰۲۱۲۲۲۸۲۶۱۲ , ۰۲۱۲۲۲۸۲۶۱۱

http://www.mehremitra.ir/

@mehremitra.veg

غذای سرد
غذای گرم
بیرون بر