رفتن به محتوای اصلی

رستوران اُردی

بلوار سجاد. حامد جنوبی ۹

۰۵۱۳۶۰۱۱۰۲۰

@ordy.meal

غذای سرد
غذای گرم
در محل